Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Passion Project Studios [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2012 [>7 năm]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập