Trò chơi liên quan đến công ty49

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Play Publishing [phổ biến] Play Sp. z o.o. [hợp tác]
Được thành lập 1994
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2011 [17 năm]
Quốc gia của công ty Ba Lan [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
49 100%
Đăng nhập