Filter company's games

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Rockstar Vancouver [phổ biến]
Tên trước đây Barking Dog Studios [phổ biến, có hiệu lực đến tháng tám 2002]
Được thành lập Tháng năm 1998
Trạng thái Không tồn tại kể từ 9 tháng bảy 2012 [>14 năm]
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent game 76%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
10 27%
7 19%
7 19%
6 16%
2 5%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Đăng nhập