HQ

Sega Amusements Europe, Inc.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sega Amusements Europe [phổ biến] Sega Amusements Europe, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Sammy Europe Ltd [phổ biến, có hiệu lực đến 2005]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Đăng nhập