HQ

Skycity International Holdings Ltd

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Skycity International Holdings [phổ biến] Skycity Universal Ltd [phổ biến] Skycity International Holdings Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc CHND Trung Hoa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Đăng nhập