Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại SkyGoblin [phổ biến] SkyGoblin ek. for. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Thụy Điển [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
4 27%
3 20%
3 20%
2 13%
2 13%
1 7%
Đăng nhập