Trò chơi liên quan đến công ty675

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại SoftClub [phổ biến] СофтКлаб [phổ biến]
Tên trước đây 1C-SoftClub [phổ biến, có hiệu lực đến 22 tháng tám 2014] 1С-СофтКлаб [phổ biến, có hiệu lực đến 22 tháng tám 2014] SoftClub [phổ biến, có hiệu lực đến 24 tháng hai 2009] СофтКлаб [phổ biến, có hiệu lực đến 24 tháng hai 2009]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1994 [>23 năm]
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Nhóm VK chính thức
Trang Facebook chính thức
Twitter Chính thức

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent game 60%
10 most recent game 64%
Over last year (14 game) 64%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
453 38%
179 15%
160 13%
154 13%
126 11%
29 2%
24 2%
19 2%
17 1%
17 1%
7 <1%
3 <1%
1 <1%
Đăng nhập