HQ

Sony Computer Entertainment Australia Pty Ltd

Trò chơi liên quan đến công ty20

đã lọc
tất cả trò chơi
Ngày ▾ A-Z ▴
Released games
2015 81% Bloodborne
2014 Freedom Wars
2014 74% inFamous: Second Son
2013 Tearaway
2013 Invizimals: The Alliance
2012 Wonderbook: Book of Spells
2012 Cliff Diving
2011 ICO & Shadow of the Colossus Collection, The [ICO & Shadow of the Colossus Classics HD]
2010 Sly Collection, The [Sly Trilogy, The]
2010 Hot Shots Tennis: Get a Grip [Everybody's Tennis]
2008 62% Siren: Blood Curse
2007 Hot Shots Golf: Open Tee 2 [Everybody's Golf 2 [II/2008]]
2007 Syphon Filter: Logan's Shadow
2007 Hot Shots Golf: Out of Bounds [Everybody's Golf: World Tour (Complete Edition)]
2006 Hot Shots Tennis [Everybody's Tennis]
2006 24: The Game
2005 Jak X: Combat Racing [Jak X]
2005 Kingdom of Paradise [Key of Heaven]
1999 Crash Team Racing
1996 80% Crash Bandicoot

Filter company's games

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sony Computer Entertainment Australia [phổ biến] Sony Computer Entertainment Australia Pty Ltd [hợp tác]
Trạng thái Không tồn tại kể từ 31 tháng ba 2016
Quốc gia của công ty Úc [trụ sở chính] Niu Di-lân

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
6 30%
4 20%
4 20%
3 15%
2 10%
1 5%
Đăng nhập