Trò chơi liên quan đến công ty210

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sony Computer Entertainment Europe [phổ biến] Sony Computer Entertainment Europe Ltd [hợp tác]
Được thành lập 1995
Trạng thái Không tồn tại kể từ 31 tháng ba 2016 [>20 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Europe Nga
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent game 78%
10 most recent game 74%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
87 30%
56 19%
44 15%
34 12%
33 11%
29 10%
6 2%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập