HQ

Sony Interactive Entertainment, LLC

Trò chơi liên quan đến công ty79

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sony Interactive Entertainment [phổ biến] Sony Interactive Entertainment, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1 tháng tư 2016 [4 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Universal

Company rating 76%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 76%
3 most recent game 71%
10 most recent game 74%
Over last year (2 game) 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
75 89%
4 5%
2 2%
2 2%
1 1%
Đăng nhập