HQ

Sony Interactive Entertainment, LLC

Trò chơi liên quan đến công ty92

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sony Interactive Entertainment [phổ biến] Sony Interactive Entertainment, LLC [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1 tháng tư 2016 [>4 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Universal

Company rating 75%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 75%
3 most recent game 69%
10 most recent game 73%
Over last year (3 game) 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
81 80%
10 10%
5 5%
2 2%
2 2%
1 <1%
Đăng nhập