Trò chơi liên quan đến công ty12

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Spellbound Entertainment [phổ biến] Spellbound Entertainment AG [hợp tác]
Tên trước đây Spellbound Studios GmbH [hợp tác, có hiệu lực đến tháng mười hai 2003] Spellbound Studios [phổ biến, có hiệu lực đến tháng mười hai 2003] Gessert & Haessig GbR [hợp tác, có hiệu lực đến 2000] Spellbound Entertainment Software [phổ biến, có hiệu lực đến 2000]
Được thành lập 1994
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2012 [18 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 62%

Average games rating over time
All-time 62%
3 most recent game 45%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
9 45%
3 15%
2 10%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
Đăng nhập