Trò chơi liên quan đến công ty17

đã lọc
tất cả trò chơi

Filter company's games

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Tectoy [phổ biến]
Được thành lập 18 tháng chín 1987
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2010 [>23 năm]
Quốc gia của công ty Bra-xin [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
6 33%
6 33%
3 17%
2 11%
1 6%
Đăng nhập