Trò chơi liên quan đến công ty174

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại THQ [phổ biến] THQ, Inc. [hợp tác]
Nhãn Play THQ Slingdot THQ Wireless
Được thành lập Tháng tư 1990
Trạng thái Không tồn tại kể từ 17 tháng bảy 2013 [>23 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính] Đức Vương quốc Anh
Tất cả quốc gia (6) ▾
Benelux Tây Ban Nha Pháp
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent game 72%
10 most recent game 72%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
73 18%
63 16%
51 13%
48 12%
45 11%
29 7%
18 4%
17 4%
6 1%
6 1%
6 1%
5 1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập