HQ

GT Interactive Software (Europe) Ltd

Trò chơi liên quan đến công ty21

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại GT Interactive Software (Europe) [phổ biến] GT Interactive Software (Europe) Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Warner Interactive International [phổ biến, có hiệu lực đến 26 tháng mười một 1996] Time Warner Interactive (Europe) [phổ biến, có hiệu lực đến 16 tháng tư 1996]
Được thành lập 1993
Trạng thái Không tồn tại [>25 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính] Europe

Company rating 83%

Average games rating over time
All-time 83%
3 most recent game 83%
10 most recent game 83%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
12 43%
7 25%
4 14%
2 7%
2 7%
1 4%
Đăng nhập