HQ

Tindalos Interactive S.A.R.L.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Tindalos Interactive [phổ biến] Tindalos Interactive S.A.R.L. [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2010 [>8 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 65%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 65%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
6 100%
Đăng nhập