Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Trymedia [phổ biến]
Tên trước đây Trymedia Systems, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến tháng tư 2008]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Đăng nhập