Trò chơi liên quan đến công ty21

đã lọc
tất cả trò chơi

Filter company's games

Nền tảng không liên quan đến công ty này ▾

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại U.S. Gold [phổ biến] U.S. Gold Ltd [hợp tác]
Nhãn Kixx
Được thành lập 1984
Trạng thái Không tồn tại kể từ tháng tư 1996 [>11 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent game 76%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
14 26%
8 15%
7 13%
6 11%
4 8%
3 6%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập