HQ

Ubisoft Ltd

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Ubisoft [phổ biến] Ubisoft Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Ubi Soft Entertainment Ltd [phổ biến, có hiệu lực đến tháng chín 2003]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]

Đăng nhập