Đây KHÔNG PHẢI một công ty trò chơi. HQ

Vivendi S.A.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Vivendi [phổ biến] Vivendi S.A. [hợp tác]
Tên trước đây Vivendi [phổ biến, có hiệu lực đến tháng mười hai 2000] Compagnie Générale des Eaux [phổ biến, có hiệu lực đến 1998]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]

Đăng nhập