Trò chơi liên quan đến công ty23

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Deep Silver Volition [phổ biến] Deep Silver Volition, LLC [hợp tác]
Tên trước đây Volition [phổ biến, có hiệu lực đến 23 tháng một 2013] Volition, Inc. [hợp tác, có hiệu lực đến 23 tháng một 2013]
Trạng thái Hoạt động kể từ tháng mười một 1996 [>22 năm]
Quốc gia của công ty Hoa Kỳ [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%
3 most recent game 63%
10 most recent game 66%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
18 28%
12 18%
12 18%
5 8%
4 6%
4 6%
2 3%
2 3%
2 3%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Đăng nhập