Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Zorg Entertainment [phổ biến] Zorg Entertainment Ltd [hợp tác] Zorg Entertainment Oy [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2014 [>5 năm]
Quốc gia của công ty Phần Lan [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập