Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Mediatonic
Nhà phát hành Mediatonic
Phát hành 19 tháng mười 2011

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Quan điểm Trên xuống
Đăng nhập