Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 十三機兵防衛圏
Nhà phát triển Vanillaware
Nhà phát hành Atlus Sega Atlus U.S.A.
Đang phát triển Ngày mai Ngày mai
Phát hành 19 tháng ba 2020 28 tháng mười một 2019
Bị hủy bỏ
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Đẳng thước
Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Mecha
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập