Chưa có bìa
Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa có một mô tả và tập tin phương tiện cho trò chơi này

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 8 to Glory: Oфициальная игра PBR
Nhà phát triển ThreeGates
Nhà phát hành ThreeGates
Nhà phân phối THQ Nordic
Phát hành 30 tháng mười 2018 30 tháng mười 2018 17 tháng chín 2018
tất cả phiên bản ▾
14 tháng chín 2018 31 tháng bảy 2018
Trang web PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Thể thao
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập