Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Robot
Đăng nhập