Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Quan điểm và phong trào Thẳng đứng
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập