Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm AeternoBlade II [Tiêu đề cách điệu] AeternoBlade II: Director's Rewind [Tiêu đề cách điệu] AeternoBlade 2: Director's Rewind
Nhà phát triển Corecell Technology
Nhà phát hành Corecell Technology PQube
Phát hành 7 tháng chín 2020 11 tháng mười 2019 11 tháng mười 2019
tất cả phiên bản ▾
5 tháng mười 2019 5 tháng mười 2019
Bị hủy bỏ
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập