Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình12

đã lọc
tất cả

Xem thêm


Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
RTS
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập