Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Агент Кузя. Жаркие каникулы
Nhà phát triển Attractive Games
Nhà phát hành NDS MediaHouse
Phát hành 17 tháng chín 2009 8 tháng mười hai 2008 17 tháng mười một 2008

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Trẻ em
Trình diễn 3D
Đăng nhập