Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lái xe
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Thế giới mở
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe ô tô
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập