Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm エイリアン アイソレーション
Nhà phát triển Creative Assembly
Nhà phát hành Sega Feral Interactive
Nhà phân phối SoftClub
Cổng Feral Interactive
Đồ họa bổ sung Axis Animation
Phát hành Hôm nay 27 tháng mười 2015 11 tháng sáu 2015
tất cả phiên bản ▾
7 tháng mười 2014 7 tháng mười 2014 7 tháng mười 2014 6 tháng mười 2014
Trang web Trang sản phẩm
Chính thức
Trang sản phẩm Steam
tất cả trang web (6) ▾

81% 31

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi QTE
Tàng hình
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập