Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Alien Shooter: Начало вторжения Invasion: Earth Alien Shooter: The Beginning
Nhà phát triển Sigma Team
Nhà phát hành Sigma Team Russobit-M
Phát hành 19 tháng năm 2015 28 tháng mười một 2013 9 tháng năm 2013
tất cả phiên bản ▾
Tháng sáu 2006 13 tháng mười 2003 14 tháng chín 2003

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chạy và súng
Tương thích iPadOS
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Đăng nhập