Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
32 người 51% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu anh hùng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập