Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Chiến lược
Chiến thuật
Tương thích iPad
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Đăng nhập