Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Riot Pixels
Chức năng này đang phát triển
Báo chí
Chức năng này đang phát triển

Các ý kiến về trò chơi này3


55%
Очень нишевая игра для больших любителей. Мало того, что ничего не объясняется и нет даже базового обучения, так еще и за ошибки ты платишь сразу и дорого. Не знаешь как прыгать? Сломай ногу. Не знаешь как слушать? Тебя сожрала змея, спасай детенышей. Полез в гнездо и на тебя нападает огромная птица? Контектная подсказка говорит "нажми А", но на самом деле нет, в игре "А" означает любую кнопку направления. Поздравляю, тебя снова сожрали, спасай снова детенышей. Ты голоден или хочешь пить - не понятно. Короче, сырая игра для юных натуралистов имха.
0

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Thời tiền sử
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập