Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Анк 3. Битва богов Ankh: La Battaglia degli Dei Ankh: La Batalla de los Dioses Ankh: Kampf der Götter Ankh 3: Le Tournoi Des Dieux
Nhà phát triển Deck13 Interactive
Nhà phát hành RuneSoft Virtual Programming Daedalic Entertainment
với... ▾
Nhà phân phối bhv Software
Cổng RuneSoft
Sản xuất âm nhạc Dynamedion
Phát hành 10 tháng hai 2010 11 tháng mười hai 2009 16 tháng sáu 2009
tất cả phiên bản ▾
2008 20 tháng sáu 2008 19 tháng mười một 2007
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Điểm và nhấp chuột
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Quan điểm Fixed camera angles
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập