Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Điểm và nhấp chuột
Tương thích Linux
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập