Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
52 người 72% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử cổ đại
Lịch sử đương đại
Lịch sử hiện đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập