Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích iPad
Lịch sử thời gian Thời Trung cổ
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập