Ảnh chụp màn hình130

đã lọc
all

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Assassin's Creed: Синдикат アサシン クリード シンジケート
Nhà phát triển Ubisoft Quebec Ubisoft Montreal Ubisoft Singapore
với... ▾
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment
Nhà phân phối SoftClub
Phát hành 19 tháng mười một 2015 19 tháng mười một 2015 19 tháng mười một 2015
tất cả phiên bản ▾
12 tháng mười một 2015 23 tháng mười 2015 23 tháng mười 2015 23 tháng mười 2015
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
tất cả trang web (5) ▾

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
103 người 68% Full list
74% 10

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Tàng hình
Lịch sử thời gian Lịch sử hiện đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập