Chưa có bìa

Tác phẩm nghệ thuật11

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ライザのアトリエ 常闇の女王と秘密の隠れ家
Nhà phát triển Gust
Nhà phát hành Tecmo Koei Koei Tecmo Europe Koei Tecmo America
Phát hành 1 tháng mười một 2019 29 tháng mười 2019 29 tháng mười 2019
tất cả phiên bản ▾
26 tháng chín 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập