Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
16 người 69% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập