Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Junkfish
Nhà phát hành Junkfish
Đang phát triển 2018
Phát hành 8 tháng hai 2018
Trang web Chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập