Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
21 người 65% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Dungeon crawl
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Dựa trên vòng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập