Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển 10tons
Nhà phát hành 10tons
Phát hành 19 tháng một 2018 19 tháng một 2018 26 tháng tư 2016
tất cả phiên bản ▾
20 tháng một 2016 20 tháng một 2016 19 tháng một 2016 9 tháng mười hai 2015 9 tháng mười hai 2015 9 tháng mười hai 2015
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Nintendo eShop product page
tất cả trang web (6) ▾

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Tương thích iPad
Các yếu tố chơi trò chơi Dựa trên vật lý
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập