Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tính năng trò chơi Chỉ trực tuyến
Các yếu tố chơi trò chơi Deck-building
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Khoa học viễn tưởng
Đăng nhập