Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển PlatinumGames
Nhà phát hành Sega of America Sega Sega Europe
với... ▾
Nhà phân phối 1C-SoftClub
Phát triển thêm Little Stone Software
Cổng Nex Entertainment Bee Tribe
Phát hành 16 tháng hai 2018 11 tháng tư 2017 25 tháng mười 2014
tất cả phiên bản ▾
24 tháng mười 2014 24 tháng mười 2014 20 tháng chín 2014 8 tháng một 2010 5 tháng một 2010 11 tháng mười hai 2009 29 tháng mười 2009
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức
Nintendo eShop product page

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
43 người 73% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập