Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
34 người 69% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Các yếu tố chơi trò chơi Tàng hình
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập