Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển 2K Boston 2K Australia
Nhà phát hành 2K Games 1C Company Feral Interactive
Bản địa hoá 1C Company
Cổng Feral Interactive 2K Marin Digital Extremes
với... ▾
Phát hành 27 tháng tám 2014 22 tháng mười 2009 21 tháng mười 2008
tất cả phiên bản ▾
17 tháng mười 2008 5 tháng mười 2007 24 tháng tám 2007 21 tháng tám 2007
Trang web Trang sản phẩm App Store
Trang web thương hiệu chính thức
Trang sản phẩm

82% 42

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập