Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chạy và súng
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Cyberpunk
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập